Duurzaam Westvoorne Energie

energie
aardgasvrij

Westvoorne wordt, net zoals de rest van Nederland, de komende jaren aardgasvrij. Alle huizen en gebouwen die nu nog gebruik maken van aardgas om te verwarmen en te koken gaan over op een duurzame energiebron. Het doel is om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken. 

In Westvoorne zijn we hier al hard mee aan de slag. We bouwen nieuwe energie-neutrale woonwijken zoals de Drenkeling, een duurzame nieuwbouwwijk in Rockanje zonder gasaansluiting. En ook bestaande bouw willen we op een duurzame manier verwarmen. Westvoorne heeft daarom samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten onderzocht hoe we per wijk kunnen overgaan van gas naar schone energie om onze huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en te douchen. Dit heet de Warmtetransitievisie. We bekijken dit op wijkniveau, want geen wijk of buurt is het hetzelfde. Dit hoeft niet gelijk vandaag of morgen, we doen dit in fases. De Warmtetransitievisie is vastgesteld door de gemeenteraad.

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Warmtetransitievisie
In Nederland gebruiken we vanaf 2050 geen aardgas meer en stappen we over op duurzame energiebronnen. Dit lijkt nog ver weg maar niet alle gebouwen kunnen tegelijkertijd aardgasvrij worden. Om deze doelen te halen, gaan de komende jaren in heel Nederland al een flink aantal wijken van het aardgas af, ook op Voorne-Putten. In de vastgestelde ‘Warmtetransitievisie Voorne-Putten is aangegeven hoe de gemeenten dit gaan doen en welke wijken als eerste aardgasvrij-ready worden. 

Besparing is de eerste stap richting een aardgasvrij Voorne-Putten in 2050. Want energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Dit kan bijvoorbeeld door het isoleren van het huis, maar ook door radiatorfolie aanbrengen, korter douchen, de verwarming één graadje lager zetten en de cv-ketel inregelen. Voor onafhankelijk advies over het energiezuiniger maken van uw woning kunt u terecht bij de WoonWijzerWinkel. Dit is het officiële energieloket van de vier gemeenten op Voorne-Putten. Bekijk de mogelijkheden via www.woonwijzerwinkel.nl

Particulieren en de Vereniging van Eigenaren (VvE) kunnen een subsidie aanvragen voor de isolatie van de koopwoning. Ook is het mogelijk om geld te lenen voor het isoleren van het huis met de Energiebespaarlening. Meer informatie over de subsidies is te vinden op: www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer.

Aadgasvrij in 2050
Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dat betekent dat we dan voor de verwarming van woningen en voor warm water overgeschakeld moeten zijn op andere warmtebronnen. Dat kunnen eigen systemen zijn, zoals een warmtepomp, hybride systeem of electrische (vloer)verwarming. Maar in veel gevallen is een warmtenet de betere optie. Daarbij wordt een netwerk aangelegd tussen een aantal woningen. Dat netwerk wordt gevoed met warmte uit verschillende bronnen, die samen zorgen dat er altijd voldoende warmte beschikbaar is. 
Uit de Transitievisie Warmte Voorne-Putten (maart 2020) blijkt dat aardwarmte goede mogelijkheden biedt voor het aardgasvrij maken van delen van de gemeente Westvoorne. De wijk Goudhoek in Oostvoorne is aangewezen als startwijk. 

Wat is aardwarmte?
Dat lees je op deze website van de Rijksoverheid .  
De gemeente heeft in 2021 aan bureau &Flux gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor dit warmtenet. Het is geen kleinigheid om een warmtenet te maken. Niemand mag in de kou komen te staan en het netwerk moet betrouwbaar en betaalbaar zijn. 

De vlakbij gelegen aardwarmtebron gaat warmte leveren aan een aantal glastuinbouwbedrijven. We verwachten dat deze bron voldoende warmte levert om ook woningen en bedrijven in Goudhoek te voorzien. Om op elk moment zeker te zijn van warmte voor de woningen moet tenminste één tweede warmtebron zijn aangesloten. Daarom onderzoeken we of we ook gebruik kunnen maken van restwarmte uit de rioolwaterzuivering in Oostvoorne, uit de electrolysers op de Maasvlakte en de verwarmingsinstallatie van sportcomplex De Meander in Oostvoorne. Hoe meer we gebruik kunnen maken van restwarmte uit lopende processen, hoe minder warmte opgewekt hoeft te worden. Het plan van aanpak is waarschijnlijk eind 2022 klaar.  

Daarnaast werken de gemeenten op Voorne-Putten samen aan een masterplan voor de warmtestructuur voor het hele eiland. We stellen samen een aanpak op hoe we die warmtestructuur stap voor stap gaan opzetten. Voor ieder warmteproject bekijken we welke rol de gemeente moet innemen om tot succesvolle uitvoering te komen.

 Wat betekent dit voor u als inwoner?

Voor inwoners van Westvoorne betekent dit dat nog niet zeker is in welke wijk welke warmtebron het aardgas zal vervangen en wanneer in uw wijk gestart wordt. Als uw cv-ketel binnenkort aan vervanging toe is of u een grote verbouwing start, kunt u voor een lastige keuze komen te staan. Het is verstandig u goed te laten adviseren. 

Gemeente Westvoorne biedt verschillende vormen van advies:

•In alle gevallen is isoleren (in combinatie met ventileren) een goede oplossing. Ga daarnaast zuinig om met energie. Alle energie de bespaard wordt, hoeft immers niet te worden opgewekt. Een door de gemeente Westvoorne getrainde energiecoach kan u gratis adviseren. De door de gemeente Westvoorne getrainde energiecoaches geven u gratis aan huis advies over verduurzaming van uw woning. Ook kunnen ze een warmtescan van uw woning maken en tips geven hoe u energie kunt besparen. Maak hier een afspraak met een van onze energiecoaches.
• Woningen gebouwd na 2005 zijn meestal goed geïsoleerd.
U kunt deze aardgasvrij verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Aanpassing van het afgiftesysteem (radiatoren) is soms nodig. De WoonWijzerWinkel kan hierbij adviseren
• Voor woningen in het buitengebied ligt een eigen warmtesysteem meestal voor de hand. Als de woning nog niet voldoende geïsoleerd is dan heeft u nog een cv-ketel nodig.
U kunt deze wel combineren met een hybride warmtepomp. Zorg daarnaast voor na-isolatie van de woning. De WoonWijzerWinkel  kan u hierover adviseren
• Woningen in de dorpskernen komen mogelijk later in aanmerking voor een warmtenet. Overweeg een tussenoplossing, door huur/lease van een HR gas- of hybride systeem. De WoonWijzerWinkel kan hierbij adviseren
• Voor de financiering van verduurzaming van uw woning biedt de gemeente Westvoorne de Duurzaamheidslening aan.
Hier lees je meer over de Duurzaamheidslening van Gemeente Westvoorne.

   

  Energiekosten 

  Veel inwoners hebben last van de gestegen energieprijzen. In het najaar van 2021 hadden ongeveer 550.000 gezinnen in Nederland te maken met energiearmoede (zo blijkt uit onderzoek van TNO). Deze groep is vanaf die tijd groter geworden. Het gaat hierbij vooral om huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten en/of huishoudens die wonen in een huis met een lager energielabel.


  Om deze inwoners te helpen heeft de overheid een paar regels opgezet. Naast de energietoeslag en de verlaging van de energiebelasting ontvingen alle gemeenten per besluit van 20 januari 2022 een specifieke uitkering. Deze is bedoeld om de energiearmoede ook op de langere tijd aan te pakken door het verduurzamen van woningen. De besteding van het geld moet uiterlijk 1 mei 2023 zijn afgerond. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne fuseren per 1 januari 2023 tot Voorne aan Zee en werken samen een plan uit voor de besteding van deze uitkering.


  Daarnaast informeert de gemeente Westvoorne inwoners actief over energiebesparing en de mogelijkheden voor het verduurzamen en isoleren van de eigen en huurwoning. 
  De door de gemeente getrainde vrijwillige energiecoaches, het energieloket WoonWijzerWinkel en het gemeentelijk Woonbedrijf spelen hierbij een belangrijke rol. Met isolatie, kleine maatregelen in huis en simpele wijzigingen in gedrag valt vaak al veel energie te besparen, zonder woonplezier te verliezen.

  Stap voor stap naar aardgasvrij: eerste stap wijk Goudhoek

  Alle woningen en gebouwen in Nederland moeten voor 2050 op een andere manier worden verwarmd dan met aardgas. Dat hebben we afgesproken in het Klimaatakkoord. De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben daarom de Warmtetransitievisie Voorne-Putten opgesteld. Hierin staat hoe we ervoor zorgen dat alle woningen en gebouwen van het aardgas af gaan.

  Eerste stap  in de wijk Goudhoek Oostvoorne
  In Westvoorne gaan we dit stap voor stap aanpakken. We beginnen met de wijk Goudhoek in Oostvoorne. Deze wijk bestaat voornamelijk uit woningen die eigendom zijn van het Woonbedrijf Westvoorne. De eerste stap in het aardgasvrij maken van de woningen in deze wijk is isolatie. Door de woningen goed te isoleren, hoeven de bewoners minder hard te stoken om hun huis te verwarmen. Dat is goed voor hun energierekening, want het energieverbruik gaat omlaag. Later kunnen de woningen dan in een aantal stappen verder aardgasvrij worden gemaakt.

  Werkzaamheden combineren
  Het isoleren van de woningen wordt waar mogelijk gecombineerd met renovatiewerkzaamheden die in de wijk Goudhoek gaan plaatsvinden. Het Woonbedrijf vroeg drie aannemers om plannen te maken voor 55 huurwoningen in de wijk. NieuwWonen is het beste uit de bus gekomen en gaat hun plan verder uitwerken. Naar verwachting kan het Woonbedrijf de uitgewerkte plannen in oktober presenteren aan de bewoners.

  Wil jij ook je woning verduurzamen, isoleren, zonnepanelen aanschaffen of overweeg je een warmtepomp? Maak dan vooral gebruik van het energieloket van de gemeente: www.woonwijzerwinkel.nl. Hier kan je terecht met al je vragen.

  Expeditie ‘duurzame warmte 2040’

  De gemeenten op Voorne-Putten hebben de opgave dat alle gebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen, in 2040 van het aardgas af zijn en door een duurzame warmtebron verwarmd worden. Daarom is gestart met het ontwikkelen van een ‘Warmtetransitievisie’, een plan waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Op donderdag 4 juli 2019 hebben de wethouders Igor Bal, André Schoon, Lies van der Pol en Peter Schop van de gemeenten op Voorne-Putten samen met de directeuren van woningbouwcorporaties en de netbeheerder tijdens de expeditie ‘duurzame warmte 2040’ gekeken naar de opgaven en kansen op het eiland voor het verduurzamen van de verwarming van huizen en gebouwen. 50 inwoners en ondernemers uit Voorne-Putten praten en denken de komende tijd hierover mee. Deze wensen en principes worden meegewogen bij de uiteindelijke vaststelling van de Warmtetransitievisie.

  om zaterdag 11 januari naar de themadag
  'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

  Duurzaam Westvoorne Energie

  Energie

  Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

  Duurzaam Westvoorne Circulair

  Circulair

  Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

  Duurzaam Westvoorne Natuur

  klimaat

  Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

  © Ontwerp & realisatie CreatieCentrale