Duurzaam Westvoorne Energie

energie
aardgasvrij

Westvoorne wordt, net zoals de rest van Nederland, de komende jaren aardgasvrij. Alle huizen en gebouwen die nu nog gebruik maken van aardgas om te verwarmen en te koken gaan over op een duurzame energiebron. Het doel is om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken. 

In Westvoorne zijn we hier al hard mee aan de slag. We bouwen nieuwe energie-neutrale woonwijken zoals de Drenkeling, een duurzame nieuwbouwwijk in Rockanje zonder gasaansluiting. En ook bestaande bouw willen we op een duurzame manier verwarmen. Westvoorne heeft daarom samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten onderzocht hoe we per wijk kunnen overgaan van gas naar schone energie om onze huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en te douchen. Dit heet de Warmtetransitievisie. We bekijken dit op wijkniveau, want geen wijk of buurt is het hetzelfde. Dit hoeft niet gelijk vandaag of morgen, we doen dit in fases. De Warmtetransitievisie is vastgesteld door de gemeenteraad.

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Warmtetransitievisie
In Nederland gebruiken we vanaf 2050 geen aardgas meer en stappen we over op duurzame energiebronnen. Dit lijkt nog ver weg maar niet alle gebouwen kunnen tegelijkertijd aardgasvrij worden. Om deze doelen te halen, gaan de komende jaren in heel Nederland al een flink aantal wijken van het aardgas af, ook op Voorne-Putten. In de vastgestelde ‘Warmtetransitievisie Voorne-Putten is aangegeven hoe de gemeenten dit gaan doen en welke wijken als eerste aardgasvrij-ready worden. 

Besparing is de eerste stap richting een aardgasvrij Voorne-Putten in 2050. Want energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Dit kan bijvoorbeeld door het isoleren van het huis, maar ook door radiatorfolie aanbrengen, korter douchen, de verwarming één graadje lager zetten en de cv-ketel inregelen. Voor onafhankelijk advies over het energiezuiniger maken van uw woning kunt u terecht bij de WoonWijzerWinkel. Dit is het officiële energieloket van de vier gemeenten op Voorne-Putten. Bekijk de mogelijkheden via www.woonwijzerwinkel.nl.

Particulieren en de Vereniging van Eigenaren (VvE) kunnen een subsidie aanvragen voor de isolatie van de koopwoning. Ook is het mogelijk om geld te lenen voor het isoleren van het huis met de Energiebespaarlening. Meer informatie over de subsidies is te vinden op: www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer.

Vervolg 
Alle inwoners van de wijk Goudhoek hebben een brief van de gemeente ontvangen, met daarin informatie over de Warmtetransitievisie en wat dit voor nu voor hun wijk betekent. Nu de gemeenteraad de Warmtetransitievisie heeft vastgesteld, willen we samen met verhuurders bijeenkomsten organiseren voor de inwoners van de wijk. Het moment waarop die plaatsvinden is afhankelijk van de situatie rond het coronavirus. Tijdens deze bijeenkomsten bekijken we samen, gemeente, inwoners en verhuurders hoe we de komende tijd in de wijk aan de slag kunnen om uiteindelijk over te stappen van aardgas als energiebron naar een duurzame vorm van energie. Uiteraard houden we in de planning rekening met de ontwikkelingen die de coronacrisis met zich meebrengt.

Stap voor stap naar aardgasvrij: eerste stap wijk Goudhoek

Alle woningen en gebouwen in Nederland moeten voor 2050 op een andere manier worden verwarmd dan met aardgas. Dat hebben we afgesproken in het Klimaatakkoord. De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben daarom de Warmtetransitievisie Voorne-Putten opgesteld. Hierin staat hoe we ervoor zorgen dat alle woningen en gebouwen van het aardgas af gaan.

Eerste stap  in de wijk Goudhoek Oostvoorne
In Westvoorne gaan we dit stap voor stap aanpakken. We beginnen met de wijk Goudhoek in Oostvoorne. Deze wijk bestaat voornamelijk uit woningen die eigendom zijn van het Woonbedrijf Westvoorne. De eerste stap in het aardgasvrij maken van de woningen in deze wijk is isolatie. Door de woningen goed te isoleren, hoeven de bewoners minder hard te stoken om hun huis te verwarmen. Dat is goed voor hun energierekening, want het energieverbruik gaat omlaag. Later kunnen de woningen dan in een aantal stappen verder aardgasvrij worden gemaakt.

Werkzaamheden combineren
Het isoleren van de woningen wordt waar mogelijk gecombineerd met renovatiewerkzaamheden die in de wijk Goudhoek gaan plaatsvinden. Het Woonbedrijf vroeg drie aannemers om plannen te maken voor 55 huurwoningen in de wijk. NieuwWonen is het beste uit de bus gekomen en gaat hun plan verder uitwerken. Naar verwachting kan het Woonbedrijf de uitgewerkte plannen in oktober presenteren aan de bewoners.

Wil jij ook je woning verduurzamen, isoleren, zonnepanelen aanschaffen of overweeg je een warmtepomp? Maak dan vooral gebruik van het energieloket van de gemeente: www.woonwijzerwinkel.nl. Hier kan je terecht met al je vragen.

Expeditie ‘duurzame warmte 2040’

De gemeenten op Voorne-Putten hebben de opgave dat alle gebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen, in 2040 van het aardgas af zijn en door een duurzame warmtebron verwarmd worden. Daarom is gestart met het ontwikkelen van een ‘Warmtetransitievisie’, een plan waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Op donderdag 4 juli 2019 hebben de wethouders Igor Bal, André Schoon, Lies van der Pol en Peter Schop van de gemeenten op Voorne-Putten samen met de directeuren van woningbouwcorporaties en de netbeheerder tijdens de expeditie ‘duurzame warmte 2040’ gekeken naar de opgaven en kansen op het eiland voor het verduurzamen van de verwarming van huizen en gebouwen. 50 inwoners en ondernemers uit Voorne-Putten praten en denken de komende tijd hierover mee. Deze wensen en principes worden meegewogen bij de uiteindelijke vaststelling van de Warmtetransitievisie.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale