Duurzaam Westvoorne Energie

energie
aardgasvrij

In 2040 is Westvoorne energieneutraal, circulair en aardgasvrij! En hier zijn we al hard mee aan de slag. We bouwen nieuwe energie-neutrale woonwijken zoals de Drenkeling, een duurzame nieuwbouwwijk in Rockanje zonder gasaansluiting. En ook bestaande bouw willen we op een duurzame manier verwarmen. Westvoorne onderzoekt daarom samen met de gemeenten op Voorne-Putten, inwoners, ondernemers en andere organisaties hoe Westvoorne per wijk kan overstappen van gas naar schone energie, dit noemen we de Warmtevisie. We bekijken dit op wijkniveau, want geen wijk of buurt is het hetzelfde.

Wil jij ook je woning verduurzamen, isoleren, zonnepanelen aanschaffen of overweeg je een warmtepomp? Maak dan vooral gebruik van het energieloket van de gemeente: www.woonwijzerwinkel.nl. Hier kan je terecht met al je vragen.

Expeditie ‘duurzame warmte 2040’

De gemeenten op Voorne-Putten hebben de opgave dat alle gebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen, in 2040 van het aardgas af zijn en door een duurzame warmtebron verwarmd worden. Daarom is gestart met het ontwikkelen van een ‘Warmtetransitievisie’, een plan waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Op donderdag 4 juli 2019 hebben de wethouders Igor Bal, André Schoon, Lies van der Pol en Peter Schop van de gemeenten op Voorne-Putten samen met de directeuren van woningbouwcorporaties en de netbeheerder tijdens de expeditie ‘duurzame warmte 2040’ gekeken naar de opgaven en kansen op het eiland voor het verduurzamen van de verwarming van huizen en gebouwen. 50 inwoners en ondernemers uit Voorne-Putten praten en denken de komende tijd hierover mee. Deze wensen en principes worden meegewogen bij de uiteindelijke vaststelling van de Warmtetransitievisie.

Westvoorne

Regionale Energie Strategie

Het landelijke Klimaatbeleid is duidelijk: we moeten in 2030 de helft minder CO2 uitstoten dan we in 1990 deden. Dit kunnen we alleen bereiken als we veel minder fossiele brandstoffen gebruiken en deze vervangen door duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, aardwarmte of duurzame gassen zoals biomassa en waterstof. Maar hoe pakken we dat aan als regio? De rijksoverheid heeft Nederland daarom in 30 energieregio’s verdeeld. Iedere regio stelt in een zogenoemde Regionale Energie Strategie (RES) vast hoe ze in de toekomst wil komen tot een duurzame energievoorziening De RES moet volgens het landelijke klimaatakkoord voor 1 maart 2021 klaar zijn.

Voorne-Putten valt onder de energieregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). De 23 gemeenten binnen de MRDH werken de komende tijd, samen met de provincie, waterschappen en andere partners aan een Regionale Energie Strategie voor de regio. Dit doen zij vanuit de vraag: In welke regio willen we in 2050 leven? Met als randvoorwaarden: een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam – Den Haag per 2050.

Wethouders op Voorne-Putten omarmen Energieperspectief 2050

De wethouders duurzaamheid op Voorne-Putten ondertekenden vandaag, samen met waterschappen, de provincie Zuid-Holland en andere gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag het Energieperspectief 2050. Hiermee is, op de Dag van de Duurzaamheid, gezamenlijk een belangrijke stap genomen richting een toekomst waarin geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

Gemeente Westvoorne
Raadhuislaan 6
3235 AP Rockanje

Contactgegevens
telefoon 14 0181, of (0181) 40 80 00
gemeente@westvoorne.nl

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale