Duurzaam Westvoorne Energie

energie
wind

Wind is een onuitputtelijke bron van energie. Om schone en toekomstbestendige energie te realiseren, zet Westvoorne zich in voor meer duurzame energie. Windenergie is daar een voorbeeld van. Energie uit wind zorgt voor minder Co2-uitstoot en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Wel is het belangrijk dat we tegelijkertijd rekening houden met de waarden van ons landschap.

Meer informatie over windenergie in deze regio vindt je op: www.zuid-holland.nl

Leidraad Windenergie

De gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten hebben zich in de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 uitgesproken om uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten er belangrijke stappen gezet worden. Naast energiebesparing kunnen we dit niet zonder de inzet van duurzame energiebronnen. Een van die bronnen is windenergie. Ook vanuit de provincie Zuid-Holland wordt nadrukkelijk ingezet op realisatie van een substantieel aandeel windenergie binnen de provincie.

In de Leidraad windenergie staan (onder andere) de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten hanteren bij het beoordelen van plannen voor windenergie en voor de locaties voor windenergie die door de provincie Zuid-Holland op Voorne-Putten zijn aangewezen.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

Gemeente Westvoorne
Raadhuislaan 6
3235 AP Rockanje

Contactgegevens
telefoon 14 0181, of (0181) 40 80 00
gemeente@westvoorne.nl

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale