Energie Wind

Haalbaarheidsonderzoek windenergie Noordzeeboulevard

De gemeente Westvoorne heeft in 2020 een technisch haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie op de Noordzeeboulevard in Oostvoorne. Door het onderzoeksbureau is naar een breed gebied gekeken langs het Oostvoornse Meer. Het Haalbaarheidsonderzoek is de start geweest van de ontwikkeling van het windproject. De gemeente Westvoorne richt zich inmiddels alleen op het onderzoeken van de mogelijkheden voor windenergie op de oorspronkelijke locatie zoals in 2017 is aangewezen in het kader van de herziene Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland. Daarin staat onder meer dat de gemeente Westvoorne binnen het zoekgebied in ieder geval 9 megawatt aan windenergie moet opwekken. In 2012 is het Convenant realisatie windenergie stadsregio Rotterdam getekend. Dat zijn afspraken tussen de gemeenten onderling en de provincie. Het haalbaarheidsonderzoek is 4 maart 2020 toegelicht in de Commissie Presentaties van de gemeenteraad.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale