Energie Wind

Rijksvastgoedbedrijf maakt ontwikkelaar windlocatie Noordzeeboulevard bekend

Het Rijksvastgoedbedrijf, handelend namens de Staat der Nederlanden, één van de twee grondeigenaren van de windlocatie langs de Noordzeeboulevard in Oostvoorne, maakte vrijdag 8 oktober bekend dat de openbare inschrijving voor de ontwikkeling van windturbines op deze locatie is gegund aan Pure Energie Wind B.V. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft deze openbare inschrijving samen met de gemeente Westvoorne voorbereid.

De gemeente Westvoorne heeft een opgave om 9 MW windenergie op de VRM-locatie Noordzeeboulevard in Oostvoorne op te laten wekken. Het westelijke deel van de locatie is eigendom van de Staat der Nederlanden. Het oostelijke deel behoort tot grond van het waterschap Hollandse Delta. Van het waterschap was al bekend dat zij de bouw en exploitatie van de windturbines hebben toegekend aan Afval- en energiebedrijf HVC Groep. Nu beide ontwikkelaars bekend zijn, zal de gemeente in het verdere traject samenwerken met de twee ontwikkelaars en grondeigenaren. De partijen gaan de komende tijd onderzoeken wat er mogelijk is op de windlocatie bij de Noordzeeboulevard. Hier worden inwoners, ondernemers uit de omgeving van de windlocatie, natuurorganisaties en andere organisaties bij betrokken. Lees hier meer over het participatie-traject.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale