Klimaat Westvoorne

klimaat

Door klimaatverandering krijgt Nederland vaker en heviger te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Door op Voorne-Putten en in Westvoorne uitvoering te geven aan de in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie gemaakte afspraken, zetten wij ons in om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken in onze directe leefomgeving, en dragen we tevens bij aan het realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland in 2050. De eerste stap van het proces, het opleveren van de stresstest, is inmiddels doorlopen. Met als resultaat het digitale portaal van de klimaatstresstest. Bekijk het portaal hier. Dit portaal dient als input voor de klimaatdialogen die gevoerd gaan worden op Voorne-Putten.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale