Nieuws

Het Overbos afvalvrij

Afvalvrije scholen in Westvoorne

‘Geef afval waarde’. Met deze campagne stimuleert de gemeente Westvoorne sinds september vorig jaar huishoudens, verenigingen en scholen om afval meer gescheiden in te zamelen. Dat is nodig, omdat het restafval nog een te grote fractie bevat die geschikt is voor hergebruik. Bovendien zijn grondstoffen niet oneindig beschikbaar. De gemeente steunt dan ook graag scholen die het initiatief nemen afvalvrij te worden. Na obs De Bosrand en CNS De Nieuwe Weg zijn onlangs obs Het Overbos en De Gelinckschool ook afvalvrije scholen geworden. Als in november bs De Zeewinde naar hun nieuwe onderkomen verhuist, zijn alle scholen in Westvoorne afvalvrij.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale