Nieuws

Geen kosten meer voor energie

Patrick en Silvia van Aalst wekken wekken zelf de energie op voor hun woning en bedrijfspand. Dit doen zij met 40 zonnepanelen, 3 zonnecollectoren en een biomassaketel. Als de zonnepanelen teveel elektriciteit opwekken, wordt dit opgeslagen in de accu van hun elektrische auto. 

Toen Patrick en Silvia besloten om een stuk aan te bouwen aan hun woning, hebben zij dat moment benut om gelijk energiemaatregelen uit te voeren. Door de maatregelen te koppelen aan werkzaamheden van de aanbouw, vielen de kosten voor de duurzame maatregelen weg in het totale budget.

Rijden op zonnestroom
De zonnepanelen liggen op de loods, waar de bedrijven Big Sign en Kasco Maritiem gevestigd zijn. Patrick: “Op zonnige dagen wekken de zonnepanelen zoveel elektriciteit op, dat dit niet direct wordt verbruikt in de woning of de loods. Terugleveren aan het net levert maar weinig op. Daarom slaan wij het op in de accu’s van onze elektrische auto’s. Daarmee rijden we op onze zelf opgewekte elektriciteit of we halen de elektriciteit weer uit de accu op een moment dat we die nodig hebben in de woning of loods.

Duurzame biomassa
Patrick en Silvia proberen de warmtevraag zoveel mogelijk te beperken, onder andere met warmteterugwinning. De warmte die nog nodig is, is afkomstig van 3 zonnecollectoren en een biomassaketel. Volgens Patrick staat biomassa onterecht in een kwaad daglicht: “We moeten geen bomen kappen voor onze verwarming. Er zijn echter ook andere vormen van biomassa. Zo gebruiken wij schoon afvalhout uit de meubelindustrie. En het hout dat wij gebruiken brandt netjes op met nauwelijks roetvorming.”

Geen kosten meer
“Natuurlijk vinden wij het belangrijk om duurzaam te zijn,” stelt Patrick “maar het is ook prettig dat we dankzij de investeringen straks helemaal geen kosten meer hebben voor energie en vervoer. We gaan vanaf voorjaar 2021 regenwater opvangen, zodat we ook minder kosten voor waterverbruik hebben.”

Duurzaamheidscoach
Bent u ondernemer in Westvoorne en wilt u energie besparen, duurzame energie opwekken, uw vervoer verduurzamen of uw afval verminderen? Schakel dan de hulp in van de duurzaamheidscoach. De gemeente Westvoorne heeft Stefan Romijn van Stichting Stimular opdracht gegeven om als duurzaamheidscoach bedrijven te ontzorgen bij het uitvoeren van duurzame maatregelen. De duurzaamheidscoach helpt ondernemers bij het bepalen en doorrekenen van maatregelen, het aanvragen en beoordelen van offertes en het aanvragen van subsidies. Ook zet de duurzaamheidscoach collectieve acties op, zoals het volleggen van bedrijfsdaken met zonnepanelen.  

Heeft uw bedrijf behoefte aan hulp om te verduurzamen? Neem dan contact op met duurzaamheidscoach Stefan Romijn via telefoonnummer (010) 238 28 27 of e-mail s.romijn@stimular.nl.  

 

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale