Nieuws

Haalbaarheidsonderzoek windenergie Noordzeeboulevard

De gemeente Westvoorne heeft een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie op de Noordzeeboulevard in Oostvoorne. Deze locatie is in 2017 aangewezen in het kader van de herziene Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland. Daarin staat onder meer dat de gemeente Westvoorne binnen het zoekgebied minimaal 9 megawatt aan windenergie moet opwekken. Deze opgave is in 2012 door het Rijk opgelegd. Het onderzoek is 4 maart toegelicht in de Commissie Presentaties van de gemeenteraad.

In het haalbaarheidsonderzoek is onderzocht welke ruimtelijke en technische belemmeringen er zijn, rekening houdend met de ecologische en recreatieve waarden van dit gebied. De conclusie van het onderzoek is dat opwekking van de vereiste 9 megawatt aan windenergie technisch haalbaar is op deze locatie.

De gemeente Westvoorne wil met het haalbaarheidsonderzoek in kaart brengen wat er technisch mogelijk is, waarbij rekening wordt gehouden met technische en ruimtelijke belemmeringen, zoals hoogspanningsleidingen, natuurgebieden en recreatieactiviteiten. Het onderzoek is breed uitgevoerd met een grote variatie aan mogelijke opstellingen van windturbines. De opstellingen verschillen onderling in afmetingen, aantal en plaatsing en gaan uit van verschillende hoeveelheden megawatt. Dit is gedaan om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van wat er technisch haalbaar is, dit zijn geen definitieve opstellingen.

De locatie Noordzeeboulevard ligt deels in Natura2000-gebied en in recreatiegebied aan de noordkant van het Oostvoornse Meer. Nu het technische onderzoek is afgerond, is de volgende stap de belangen van recreatieondernemers, natuurorganisaties en inwoners in kaart te brengen. Daarom wil de gemeente binnenkort in gesprek met inwoners en organisaties over de verschillende opstellingsmogelijkheden die in het haalbaarheidsonderzoek worden geschetst. Dit proces wordt in april aan de gemeenteraad voorgelegd.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale