Nieuws

windmolen Oostvoorne

Onderzoek naar windmolens aan de Noordzeeboulevard in Oostvoorne

Er komen mogelijk windmolens langs de Noordzeeboulevard, aan de westelijke zijde van de Brielse Gatdam in Oostvoorne. De windmolens zorgen vanaf 2025 voor zeker 9 MW aan windenergie. De provincie Zuid-Holland gaf de gemeente Westvoorne de taak en het bevoegd gezag om de windmolens te realiseren. Het opwekken van windenergie past bij de ambities van de gemeente: energieneutraal en circulair in 2040.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Een ontwikkelaar kan de windmolens pas plaatsen na het doorlopen van benodigde procedures voor planologische inpassing en vergunningverlening. Uit verschillende onderzoeken zal blijken of en waar windmolens geplaatst kunnen worden. Er wordt gekeken welke effecten windmolens hebben op de omgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om de vogeltrek, geluid en veiligheid van de omgeving. En wat er gedaan kan worden om hinder te voorkomen, zoals een stilstandsvoorziening tijdens vogel- en vleermuizentrek. Er wordt ook gekeken of 1,8 MW extra windenergie opgewekt kan worden, zodat gemeente Westvoorne voldoet aan de opgave in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

De ontwikkelaar ten westen van de Brielse Gatdam is Pure Energie. Vanaf dit voorjaar organiseert de ontwikkelaar informatiebijeenkomsten voor omwonenden/inwoners en andere belanghebbenden. U vindt hier nadere informatie over via de gemeentelijke kanalen en de informatiekanalen van de ontwikkelaar. Geïnteresseerden die actief betrokken willen zijn bij het project, krijgen de mogelijkheid om een klankbordgroep te vormen.

Meer informatie over het windproject

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale