Nieuws

Zonnepanelen op het Oostvoornse Meer

Onderzoeksfaciliteit Zon op Water Oostvoornse meer van start gegaan!

Maandag 16 september is de inrichting van de onderzoeksfaciliteit Zon op Water bij het Fieldlab aan het Oostvoornse meer officieel van start gegaan. Programmamanager Wiep Folkerts van TNO en Lies van der Pol, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Westvoorne ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. Het onderzoek Zon op Water richt zich op geavanceerde drijvende zonne-energie systemen.

Faciliteiten
Bij het Fieldlab aan het Oostvoornse meer is ruimte voor meerdere onderzoeksprojecten die zich richten op het opwekken van zonne-energie op water. Hiervoor wordt de komende maanden een onderzoekscabine met meetsystemen en een referentieveld geplaatst. Iets uit de oever komt een drijvende steiger met kleine testvelden met zonnepanelen te liggen.

Energietransitie en innovaties
Zonne-energie opwekken via drijvende installaties wordt steeds belangrijker. Het kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot zon op zee. Om dit te kunnen doen is onderzoek nodig naar diverse vraagstukken. Het gaat daarbij om robuustheid bij golfslag en harde wind, om ecologische effecten en over innovaties op het gebied van kosten en opbrengsten. De coördinatie van de onderzoeken is in handen van TNO.

Betrokkenen
Er zijn verschillende partijen betrokken bij het onderzoek vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheden. Met de kennis kunnen bijvoorbeeld MKB bedrijven hun producten verbeteren en verduurzamen. Deze innovatieve producten zijn belangrijk in de huidige ontwikkeling naar het gebruik van duurzame energie. Ook het waterschap, de gemeenten, kennisinstellingen en natuurorganisaties zijn geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten. Deze resultaten helpen hen in de visievorming op toekomstige toepassingen van drijvende zonne –energie systemen.

Zon op Water
Deze onderzoeksfaciliteit vormt een belangrijke stap in de roadmap die is opgesteld door het Nationaal Consortium Zon op Water (www.zonopwater.nl). Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Innovatieprogramma Energie & Klimaat, een initiatief van MRDH, InnovationQuarter, TNO en de Provincie Zuid-Holland.

Over het Fieldlab en TNO
Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een onderzoekplek voor duurzame initiatieven op het snijvlak van economie, wetenschap, natuur en recreatie. Focusthema’s zijn Energie & Water en Circulaire Processen. 
TNO verricht onafhankelijk en internationaal toonaangevend onderzoek en staat voor een agenderende, initiërende en ondersteunende rol voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De innovatieprogramma’s van TNO sluiten aan bij de energieagenda en het Regeerakkoord met als doel de energietransitie te versnellen én de concurrentiepositie van Nederland versterken. 

Bekijk het filmpje op Rijnmond.nl

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale