Nieuws

Praat mee over de toekomst van Voorne-Putten!

Voorne-Putten heeft de ambitie om in de toekomst energieneutraal te worden. Dat betekent onder andere dat we zelf onze elektriciteit op een duurzame manier opwekken met zonnepanelen en windmolens. De vier gemeenten op Voorne-Putten maken daarvoor plannen met de regio Rotterdam-Den Haag. Dat doen zij in de zogenaamde Regionale Energiestrategie, de RES. Het betrekken van de inwoners is daarbij heel belangrijk. Waar is ruimte voor het opwekken van zonne- en windenergie en hoeveel? Kunnen inwoners zich vinden in mogelijke plekken? Wij nodigen u dan ook uit om hierover mee te denken.

Wethouder duurzaamheid van de gemeente Westvoorne, Lies van der Pol:

 “Het overstappen op duurzame energiebronnen is iets waar we allemaal mee te maken hebben. De uitdaging is om het duurzaam opwekken van elektriciteit zo goed mogelijk in te passen in het landschap van Voorne-Putten. Op zo’n manier dat Voorne-Putten een mooi eiland blijft, waar het prettig is om te wonen en te recreëren. Daarom vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners met ons meedenken!

Meedenken vanaf 20 mei
Op woensdag 20 mei start een gezamenlijk participatietraject van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Inwoners kunnen hun mening geven via een peiling, die zowel digitaal als op papier kan worden ingevuld, twee digitale inwonersavonden en een werksessie voor ondernemers en andere organisaties, zoals natuurorganisaties, belangenorganisaties enz. Ook worden circa 20 inwoners van Voorne-Putten telefonisch geïnterviewd. Wij vinden het belangrijk om hier een actief proces van te maken, waarbij zoveel mogelijk inwoners worden betrokken.

Geef uw mening en denk mee!
Meedoen met de peiling kan tot en met vrijdag 5 juni. Bent u niet in de gelegenheid om de peiling online in te vullen, dan kunt u tot en met vrijdag 29 mei een papieren versie bij uw gemeente opvragen via 14 0181.

U kunt zich hier aanmelden voor de digitale inwonersavonden op donderdag 28 mei en donderdag 4 juni. Bij veel interesse wordt er nog een derde digitale bijeenkomst georganiseerd. De gemeenten hopen dat u uw mening laat horen via één van deze opties. Zo kunt u actief meedenken over het Voorne-Putten van de toekomst!

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Regionale
energiestrategie

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs die werden gemaakt in 2015. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990. Om de CO2-uitstoot te verminderen gaan we o.a. gebruik maken van andere, duurzame manieren om elektriciteit op te wekken, zoals wind- en zonne-energie. De gemeenten op Voorne-Putten maken daarvoor plannen met de regio Rotterdam-Den Haag in de Regionale Energiestrategie.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale