Nieuws

Regen

Regenwater niet meer door vuilwaterriool

Ons klimaat verandert, dat merken we in ons dagelijks leven. Hitterecords volgen elkaar op. Maar ook stevige regenbuien komen steeds vaker voor en dit zorgt juist voor meer wateroverlast. De gemeente Westvoorne gaat daarom vanaf half september in drie straten in Rockanje het regenwater afkoppelen van het vuilwaterriool. Hiermee wil de gemeente het openbare gebied verder verduurzamen.

Minder schoon water door het riool
Bij veel wegen en woningen stroomt het regenwater nog steeds weg via regenpijpen en putjes naar het vuilwaterriool. Het riool voert het water weer af naar de rioolwaterzuivering. Onnodig, want regenwater is schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Bovendien ontstaan er problemen als het riool te veel regenwater tegelijk moet verwerken. Dan kan het zelfs voorkomen dat er overgestort wordt in de sloot.

Afkoppelen
De gemeente Westvoorne heeft daarom aannemer Lindeloof de opdracht gegeven om vanaf half september in de drie straten Weyerland, Vroonweerde, en Tiendweerde het regenwater te scheiden van het vuilwaterriool. Naast de bestaande riolering wordt een apart regenwaterriool aangelegd. De straatputten worden op dit nieuwe riool aangesloten. 

Het regenwater wordt via het nieuwe riool rechtstreeks afgevoerd naar de singel en gaat dus niet meer langs de zuivering. Efficiënt en duurzaam! De gemeente start met de drie straten in Rockanje en zal de komende jaren op meerdere plekken in de gemeente het regenwater gaan scheiden van het vuilwaterriool.

Wat kan je zelf doen?
Je kunt zelf ook je steentje bijdragen om wateroverlast te voorkomen en tegelijkertijd je eigen huis en tuin klimaatbestendiger te maken. Denk bijvoorbeeld aan een regenton om het water op te vangen of meer groen en minder tegels in de tuin waardoor het water in de grond kan zakken. Als er een regenwaterriool in de straat is aangelegd, kan je je eigen regenwaterafvoer hierop aansluiten. Kijk voor meer tips eens op www.huisjeboompjebeter.nl.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale