Nieuws

Voornes Plantenkwekerij teelt zonne-energie

Het dak van Voornes Plantenkwekerij in Rockanje ligt sinds dit voorjaar vol met zonnepanelen. Ondernemer Peter Vrij wilde al langere tijd zijn bedrijf verduurzamen en schakelde de duurzaamheidscoach van de gemeente Westvoorne in. Samen hebben ze de subsidie aangevraagd waarmee de investering in zonnepanelen mogelijk werd. Wethouder Duurzaamheid  Lies van der Pol ging op bezoek bij Voornes Plantenkwekerij waar Peter Vrij haar liet zien dat de panelen sinds de aanleg al veel energie hebben opgeleverd.

Peter Vrij van Voornes Plantenkwekerij is blij met de investering: “De zonnepanelen produceerden afgelopen maanden 100 tot 120 kWh per dag. Dit levert een mooie besparing op onze energierekening op. Daarnaast krijgen we SDE+ subsidie voor de opgewekte stroom. De duurzaamheidscoach van de gemeente Westvoorne wees mij op deze subsidie en hielp mee met de aanvraag.”

Wethouder duurzaamheid van de gemeente Westvoorne, Lies van der Pol:

“We hebben een opgave om meer duurzame energie op te wekken. Dit moeten we samen doen, overheden, inwoners en ondernemers. Dit dak met zonnepanelen is een heel goed voorbeeld van een ondernemer die zijn bedrijf wil verduurzamen door energie op een duurzame manier op te wekken. Als gemeente proberen we ondernemers als Voornes Plantenkwekerij te helpen. Ook andere ondernemers uit Westvoorne kunnen gratis gebruik maken van de duurzaamheidscoach. Als ondernemer in Westvoorne kan je kosteloos hulp en advies krijgen om je onderneming te verduurzamen.”

Duurzaamheidscoach
Bent u ondernemer in Westvoorne en wilt u energie besparen, duurzame energie opwekken, uw vervoer verduurzamen of uw afval verminderen? Schakel dan de hulp in van de duurzaamheidscoach. De gemeente Westvoorne heeft Stefan Romijn van Stichting Stimular opdracht gegeven om als duurzaamheidscoach bedrijven te ontzorgen bij het uitvoeren van duurzame maatregelen. De duurzaamheidscoach helpt ondernemers bij het bepalen en doorrekenen van maatregelen, het aanvragen en beoordelen van offertes en het aanvragen van subsidies. Ook zet de duurzaamheidscoach collectieve acties op, zoals het volleggen van bedrijfsdaken met zonnepanelen. 

De zonnepanelen op het dak van Voornes Plantenkwekerij zijn geplaatst door ETB Montys, een elektraspecialist uit Rockanje.

Heeft uw bedrijf behoefte aan hulp om te verduurzamen? Neem dan contact op met duurzaamheidscoach Stefan Romijn via telefoonnummer 010 238 28 27 of e-mail s.romijn@stimular.nl. 

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Regionale
energiestrategie

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs die werden gemaakt in 2015. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990. Om de CO2-uitstoot te verminderen gaan we o.a. gebruik maken van andere, duurzame manieren om elektriciteit op te wekken, zoals wind- en zonne-energie. De gemeenten op Voorne-Putten maken daarvoor plannen met de regio Rotterdam-Den Haag in de Regionale Energiestrategie.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale