Nieuws

Westvoorne ZOEMT!

Westvoorne is officieel erkend tot bijvriendelijke gemeente. De afgelopen jaren zijn er veel verschillende soorten bomen, struiken en bloembollen in Westvoorne aangeplant. Zo wordt het hier steeds aantrekkelijker voor bijen en andere insecten. En dat is een goede zaak, want 80% van onze voedselgewassen wordt bestoven door insecten als de wilde bij. Deze nuttige kleine beestjes zijn cruciaal voor de productie van ons fruit.

Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Naast de aanplant van bijvriendelijke bollen, struiken en bomen, worden diverse gazons en grasbermen door de gemeente ecologisch beheerd. Zo worden bermen minder en pas na de bloei gemaaid en blijft het maaisels wat langer liggen zodat zaden zich kunnen verspreiden. Daarna wordt het maaisel afgevoerd waardoor inheemse beplanting zich kan ontwikkelen. Ook zijn er in Westvoorne een aantal insectenhotels geplaatst.

Hoeveel bijen zijn er eigenlijk nu in Westvoorne? En welke soorten komen hier veel voor? Om daar achter te komen vindt elk jaar de nationale bijentelling plaatst. Doe dit jaar ook mee! Meld je aan op www.nationalebijentelling.nl , download het telformulier en tel op 18 en 19 april het aantal bijen in jouw tuin of op jouw balkon.

Zelf zaadbommen, een insectenhotel of je hele tuin bijvriendelijk maken? Kijk dan op de site Nederlandzoemt.nl.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Klimaat Westvoorne

klimaat 
Biodiversiteit

Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Het omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken. Het gros van onze bouwmaterialen, medicijnen en industriële grondstoffen betrekken we van biologische hulpbronnen. Hoe rijker de biodiversiteit is, hoe beter. Zo is de kans groter op medische ontdekkingen, economische ontwikkeling en aanpassing aan nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering. Ook voor het welzijn van de mens is een groene omgeving erg belangrijk.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale