Nieuws

Energieperspectief

Wethouders op Voorne-Putten omarmen Energieperspectief 2050

De wethouders duurzaamheid op Voorne-Putten ondertekenden vandaag, samen met waterschappen, de provincie Zuid-Holland en andere gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag het Energieperspectief 2050. Hiermee is, op de Dag van de Duurzaamheid, gezamenlijk een belangrijke stap genomen richting een toekomst waarin geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt.

Het Energieperspectief 2050 geeft een gezamenlijk toekomstbeeld van de regio waarin we in 2050 willen wonen en werken. Het geeft inzicht in hoe er voor iedereen naar een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening kan worden toegewerkt, maar ook hoe deze energievoorziening kan worden ingepast in ons landschap, denk bijvoorbeeld aan zonnevelden en windmolens. Hierbij houden we rekening met de natuurlijke waarden van ons landschap. Overheden, private en semipublieke partijen hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming.

Bouwsteen gelegd
Met dit Energieperspectief is een bouwsteen gelegd voor het omgevingsbeleid, een aardgasvrije toekomst en een Regionale Energiestrategie (RES) in de zin van het Klimaatakkoord. Het Energieperspectief 2050 geeft richting aan verdere planvorming op regionaal niveau. Voor de uitwerking zal nu gezamenlijk een uitvoeringsprogramma worden gemaakt. De uiteindelijke lokale invulling en prioritering voor Voorne-Putten vraagt natuurlijk om maatwerk.

Coördinerend wethouder energiestrategie voor de regio Voorne-Putten Peter Schop van de gemeente Hellevoetsluis: “Het is goed dat we met heel veel partijen samen deze stap hebben gezet tot 1 gezamenlijk energieperspectief voor 2050.

Daarmee laten we zien dat we werk maken van een duurzame toekomst. Een belangrijke vraag is wat dit straks concreet betekent voor Voorne-Putten. Bij ‘meer schone energie’ denk je al gauw aan windmolens en zonnepanelen. En bij ‘aardgasvrije toekomst’ vraag je je meteen af wat dit betekent voor je portemonnee. We realiseren ons als gemeenten op Voorne-Putten heel goed dat er nog moeilijke discussies zullen volgen zodra het concreter wordt. In de vertaling van ambities naar concrete plannen moet wat ons betreft heel goed gekeken worden naar de belangen van onze inwoners en naar wat we wel en niet vinden passen in ons landschap. Daarbij werken we op Voorne-Putten nauw samen.”

Sterke samenwerking
Het regionale proces is een samenwerking waar de betrokken partijen trots op zijn. In de energieregio Rotterdam - Den Haag werken gemeenten, provincie, netwerkbeheerders, energiebedrijven, waterschappen en diverse andere stakeholders samen richting een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Al deze partijen zetten actief in op een meerjarige samenwerking richting 2050.

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale