Duurzaam Westvoorne Energie

energie
regionale energiestrategie

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs die werden gemaakt in 2015. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990. Om de CO2-uitstoot te verminderen gaan we gebruik maken van andere, duurzame manieren om elektriciteit op te wekken, zoals wind- en zonne-energie. Ook gaan we op zoek naar alternatieven voor aardgas om onze huizen en gebouwen te verwarmen.

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Om te onderzoeken hoe we de omslag naar duurzame opwekking van elektriciteit kunnen maken, is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. Deze energieregio’s onderzoeken waar en hoe duurzame elektriciteit op het land opgewekt kan worden. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Ook wordt onderzocht hoe we onderling kunnen samenwerken in de regionale warmtevoorziening. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Bekijk dit filmpje, waarin precies wordt uitgelegd wat de RES in inhoudt.

Westvoorne

Energieregio Rotterdam-Den Haag
Gemeente Westvoorne maakt deel uit van de energieregio Rotterdam-Den Haag, samen met:
- de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, ‘s-Gravenhage, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer
- de waterschappen: Delfland, Schieland en Krimpenerwaard, Rijnland en Hollandse Delta
-  de provincie Zuid-Holland

Proces en planning
Iedere energieregio moet voor 1 oktober 2020 een concept-RES indienen bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Het NP RES en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaan de RES’sen van de 30 energieregio’s bij elkaar optellen om te kijken of we op koers liggen om de landelijke doelstelling voor het opwekken van duurzame energie te halen. De energieregio’s krijgen vervolgens tot 1 juli 2021 de tijd om hun RES definitief te maken. Vervolgens wordt de RES iedere twee jaar geactualiseerd.

Inwoners en belanghebbenden
De vier gemeenten hadden voor de komende periode een peiling en bijeenkomsten gepland staan om met inwoners en belanghebbende partijen in gesprek te gaan over hoe de overstap op duurzame energie kan plaatsvinden op Voorne-Putten. Door het coronavirus is dit nu niet mogelijk. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt bezien hoe en wanneer inwoners en belanghebbenden alsnog betrokken worden. De energieverkenning wordt hierbij als hulpmiddel gebruikt.

Meer informatie over de RES van energieregio Rotterdam-Den Haag is hier te vinden.

Veelgestelde vragen Regionale Energiestrategie

om zaterdag 11 januari naar de themadag
'hybride-systemen' van de WoonWijzerWinkel.

Klimaat Westvoorne

ENERGIE
Energieverkenning Voorne-Putten

Gezamenlijk hebben de vier gemeenten via een energieverkenning laten onderzoeken hoe duurzame opwekking van energie een plek in het landschap van Voorne-Putten kan krijgen. Op zo’n manier dat Voorne-Putten een eiland van rust en ontspanning blijft, waar het prettig is om te wonen en te recreëren. Het eiland Voorne-Putten heeft een uniek en veelzijdig landschap, waar we heel zorgvuldig mee omgaan. Deze energieverkenning geeft een beeld van hoe dit, vanuit het landschap gezien zou kunnen. De gemeenten hebben nog geen standpunt ingenomen over de adviezen uit de energieverkenning.

Wethouders op Voorne-Putten omarmen Energieperspectief 2050

De wethouders duurzaamheid op Voorne-Putten ondertekenden vandaag, samen met waterschappen, de provincie Zuid-Holland en andere gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag het Energieperspectief 2050. Hiermee is, op de Dag van de Duurzaamheid, gezamenlijk een belangrijke stap genomen richting een toekomst waarin geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt.

Duurzaam Westvoorne Energie

Energie

Samen op weg naar een energieneutraal Westvoorne.

Duurzaam Westvoorne Circulair

Circulair

Veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden.

Duurzaam Westvoorne Natuur

klimaat

Westvoorne bereidt zich voor op het veranderende klimaat.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale